А: Андрєєва, Афанасьєв, Ашмарін

Андрєєва Т. І., Красовський К. С. — ТЮТЮН І ЗДОРОВ'Я

Книга являє собою довідкове видання, що стосується тютюнових виробів та їх впливу на здоров'я активних і пасивних курців. Представлені дані про вплив тютюну на розвиток захворювань різних органів і систем людського організму, що існують у світовій науковій літературі на вересень 2004 року.

При підготовці книги автори використали понад 1100 джерел літератури, з них понад 600 за 2000—2004 роки.

Книга призначена для лікарів різних спеціальностей, викладачів медичних навчальних закладів, студентів різних профілів, для спеціалістів, що займаються контролем над тютюном на національному або місцевому рівні, для політичних діячів, які прагнуть принести користь своєму народу, для представників неурядових організацій, націлених на рішення тютюнових проблем, а також для всіх курців і людей, що не курять, котрі піклуються про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких.

Київ, 2004, 224 с.

Російською мовою.

Скачати

Тютюн і здоров'я

Афанасьєв О. Л. — ТВЕРЕЗНИЦЬКИЙ РУХ У РОСІЇ В ПЕРІОД МИРНОГО РОЗВИТКУ. 1907-1914 роки: ДОСВІД ОЗДОРОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА

Книгу присвячено народному тверезницькому руху 1907-1914 років. Під його впливом суспільство та держава вжили просвітницьких та обмежувальних заходів стосовно алкоголю. Було накопичено досвід оздоровлення суспільства, значний і для сьогоднішнього дня.

Тему розкривають також додатки: звіт найбільшого петербурзького Олександро-Невського товариства тверезості; літопис тверезницького руху у Сибіру та на Дальньому Сході; перелік товариств тверезості Росії у Приуральському, Північному, Північно-Західному, Прибалтійському районах.

Книгу адресовано всім, хто цікавиться соціальною історією сучасної Росії, Естонії, Латвії, Білорусі, України, Литви. Вона може бути використана в якості навчального посібника у дисциплінах «Здоровий спосіб життя як соціально-культурне явище (регіональна складова)», «Сибірознавство (регіональна складова)» для спеціальності 040101, у «Дисципліні 2 (по вибору). Здоровий спосіб життя як соціально-культурне явище» для спеціальностей 210401, 210402, 210405.

Рецензенти:

доктор історичних наук, професор кафедри музеології Томського державного університету Н.М.Дмитриєнко;

доктор історичних наук, професор кафедри історії Росії Томського державного архітектурно-будівельного університету Е.Н.Косих.

Науковий редактор:

доктор історичних наук, професор О.П.Зінов'єв.

Російською мовою.

Скачати

Афанасьєв О. Л. — Тверезницький рух у Росії в період мирного розвитку.  1907-1914 роки: досвід оздоровлення суспільства

Ашмарін І. П. — АЛКОГОЛЬДЕГІДРОГЕНАЗА ССАВЦІВ — ОБ'ЄКТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МЕДИЦИНИ

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Успехи биологической химии, т. 43, 2003, с. 3–18.

Наряду с продолжающейся дивергенцией науки и формированием новых дисциплин происходят также процессы объединения усилий специалистов разного профиля в изучении ключевых реакций, сулящих тот или иной прорыв как в фундаментальных, так и в прикладных направлениях. Формируются своеобразные области глубокого слияния интересов, концепций и методов разных дисциплин. При этом трудно бывает указать ведущую область знаний, очевидна лишь плодотворность таких взаимодействий. Одна из таких областей исследования сформировалась вокруг реакций, катализируемых алкогольдегидрогеназой (АДГ).

Важным импульсом к фундаментальным исследованиям АДГ послужила медицинская и социальная проблема – все возрастающее распространение алкоголизма во многих регионах мира...

Російською мовою.

Скачати

АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗА